SLOVENSKO ide zdaňovať už aj Elektronické CIGARETY či Nikotinové Vrecúška

25.06.2024

Od budúceho roka sa spotrebná daň z tabakových výrobkov rozšíri aj na náplne do elektronických cigariet, nikotínové vrecúška a iné nikotínové produkty. Zároveň sa plánuje postupné zvyšovanie tejto dane v nasledujúcich rokoch. Tento návrh novely zákona o spotrebnej dani z tabakových výrobkov posunula Národná rada SR do druhého čítania.

Návrh tiež zavádza označovanie výrobkov kontrolnou známkou a stanovuje lehotu na dopredaj neoznačených výrobkov. Cieľom je sprehľadniť a kontrolovať pohyb tabakových a bezdymových tabakových výrobkov. Definícia bezdymového tabaku sa rozšíri o žuvací a šnupavý tabak.

Ministerstvo financií SR v dôvodovej správe uviedlo, že zákon je súčasťou konsolidačných opatrení na zabezpečenie dodatočných príjmov štátneho rozpočtu a stabilizáciu verejných financií. Očakáva sa, že zmeny prinesú do rozpočtu 15 miliónov eur v budúcom roku, 126 miliónov eur v roku 2026 a 180 miliónov eur v roku 2027.

Spotreba nových tabakových výrobkov na Slovensku rastie, najmä medzi mladými ľuďmi. Ministerstvo varuje, že tieto produkty môžu byť rovnako škodlivé ako tradičné tabakové výrobky a že verejnosť si nie je dostatočne vedomá zdravotných rizík.

Daň sa považuje za účinný nástroj kontroly spotreby týchto výrobkov, hlavne u mladšej populácie. Európska únia a krajiny V4 už podnikajú podobné kroky. Zvýšená spotreba bez kontroly znamená aj vyššie riziko daňových únikov. Od januára 2022 do decembra 2023 vzrástol predaj elektronických cigariet o 200 % a nikotínových vrecúšok o 57 %.

Ministerstvo navrhuje zaviesť systém evidencie obchodovania s týmito výrobkami a kontrolu ich distribúcie a predaja, pričom dohľad bude mať colný úrad. Novela zákona nadobudne účinnosť postupne od 1. novembra 2024 do 1. februára 2026.