Ako presne funguje Krypto mena Dia, krok po kroku

18.09.2021
  1. Žádost o údaje: Zainteresované strany, které hledají konkrétní soubor údajů, který ještě nebyl zveřejněn na platformě DIA, mohou veřejně odeslat a financovat odměny za vyžádání těchto údajů. Úspěšné poskytnutí dat je spojeno s touto odměnou, kterou vyplácí datový žadatel v tokenech DIA, jakmile jsou informace ověřeny.
  2. Dodání údajů: Poskytovatelé dat v závislosti na žádostech získají potřebná data, připojí je pomocí API nebo on chain údajů a poskytnou je straně, která je požaduje.
  3. Ověření: Analytici dat ověřují odeslaný kód prostřednictvím staking mechanismu. Pokud existuje podezření, že zadaná data nejsou správná, může kdokoliv napadnout odeslaný kód prostřednictvím tokenů DIA. Komunita DIA určuje prostřednictvím procesu hlasování, kdo dodal správné řešení a kdo bude odměněn. Asociace dále poskytuje odměny za hledání chyb, pokusů o manipulaci nebo bezpečnostních nedostatků, jakožto i za zlepšení a budování celkové struktury a zabezpečení platformy.
  4. Úložiště dat: Ověřená data jsou uložena v neměnné databázi s otevřeným zdrojovým kódem a publikována na platformě DIA.
  5. Použití: Přístup k datům prostřednictvím oracles (on-chain) nebo prostřednictvím API (off-chain). K historickým finančním údajům lze přistupovat zdarma, zatímco za přístup k aktuálním cenám nebo konkrétním API se účtují tokeny DIA. Další podrobnosti na github.com/diadata-org/diadata