Anonymné elektronické peňaženky budú v Európskej únií úplne zakázané!

30.07.2021
Európska komisia v tlačovej správe uviedla, že anonymné elektronické peňaženky budú úplne zakázané a na krypto sektor sa budú v plnej miere uplatňovať pravidlá EÚ, týkajúce sa boja proti praniu špinavých peňazí (AML) a boja proti financovaniu terorizmu (CFT). Spoločnosti, ktoré spracovávajú kryptomenové transakcie budú musieť zaznamenávať mená, adresy, dátumy narodenia a čísla účtov svojich zákazníkov. Rovnaké informácie budú potrebné aj pri príjemcoch transakcií a preto nebude možné ako cieľovú verejnú adresu zadať takto neoverenú peňaženku.

Nové pravidlá tak prakticky kopírujú regulácie bankových účtov, ktoré taktiež nie je možné poskytovať anonymne. Podľa komisie boli tieto pravidlá navrhnuté s cieľom nájsť správnu rovnováhu medzi riešením spomínaných hrozieb a dodržiavaním medzinárodných štandardov bez toho, aby sa vytvorila nadmerná regulačná záťaž pre toto odvetvie. Či sa im tento zámer podarilo uskutočniť je však než otázne. Komisia však tvrdí, že tieto pravidlá naopak pomôžu rozvoju odvetvia kryptomien v EÚ, nakoľko budú profitovať z aktualizovaného a harmonizovaného právneho rámca v celej únii.