ČÍNA PREBERÁ VEDENIE v Generatívnej AI čo sa týka patentov

05.07.2024

Čína preberá vedenie

Podľa nedávnej správy OSN si Čína upevnila svoju vedúcu pozíciu v oblasti patentov súvisiacich s generatívnou umelou inteligenciou (AI). V rokoch 2014 až 2023 pochádzalo z Číny viac ako 38 000 patentov súvisiacich s touto technológiou, čo je približne šesťnásobok počtu patentov zaregistrovaných v Spojených štátoch, ktoré obsadili druhé miesto s 6 286 patentmi. Celkovo bolo v sledovanom období podaných viac ako 54 000 patentov na generatívnu AI, pričom Južná Kórea, Japonsko a India uzavreli prvú päťku krajín s najvyšším počtom patentov.

Čo je generatívna umelá inteligencia?

Generatívna umelá inteligencia je technológia, ktorá využíva rozsiahle množstvo dát na tréning systémov schopných vytvárať nové texty, obrázky a iné multimediálne výstupy na základe užívateľských vstupov. Táto technológia sa stala známou vďaka bezplatnému sprístupneniu programu ChatGPT, ktorý vyvinula spoločnosť OpenAI podporovaná Microsoftom. ChatGPT a podobné nástroje umožňujú užívateľom vytvárať texty a riešiť úlohy na základe jednoduchých zadaní, čo má potenciál zásadne zmeniť rôzne odvetvia od zákazníckeho servisu po kreatívne písanie.

Globálny vplyv a potenciál

Generálny riaditeľ Svetovej organizácie na ochranu duševného vlastníctva (WIPO) Daren Tang uviedol, že generatívna AI má potenciál zmeniť spôsob, akým pracujeme, žijeme a hráme sa. WIPO dúfa, že analýza patentových údajov pomôže objasniť vývoj a smerovanie tejto technológie, čo môže politikom pomôcť formovať jej budúcnosť v prospech spoločnosti.

"Generatívna AI sa stala technológiou, ktorá mení pravidlá hry a má potenciál zmeniť spôsob, akým pracujeme, žijeme a hráme sa," uviedol Tang. "To môže pomôcť politikom formovať vývoj generatívnej AI na spoločný prospech a zabezpečiť, že v centre našich inovatívnych a tvorivých systémov bude aj naďalej stáť ľudská bytosť."


Napriek vysokému počtu patentov z Číny upozorňujú odborníci, že analýza patentov neposkytuje úplný obraz o kvalite a praktickom využití týchto technológií. Nestor Maslej z Inštitútu pre umelú inteligenciu zameranú na človeka (HAI) pri Stanfordovej univerzite poznamenal, že dôležitou otázkou je, kto vyvíja najlepšie modely generatívnej AI a odkiaľ tieto modely pochádzajú. Z tohto hľadiska sa zdá, že Spojené štáty majú veľký náskok v produkcii najkvalitnejších modelov.


Generatívna umelá inteligencia má obrovský potenciál zmeniť svet a otvoriť nové možnosti v rôznych oblastiach. Zároveň však prináša aj výzvy, ktoré si vyžadujú dôkladné a premyslené riešenia. Krajiny ako Čína, Spojené štáty, Južná Kórea, Japonsko a India budú hrať kľúčovú úlohu v tom, ako sa táto technológia bude vyvíjať a implementovať do praxe.

Sledovanie vývoja generatívnej AI a jej patentov môže poskytnúť cenné informácie pre tvorcov politík, výskumníkov a podnikateľov, ktorí chcú využiť jej potenciál na zlepšenie kvality života a inovácie v rôznych sektoroch. V konečnom dôsledku bude dôležité, aby sme sa zamerali na udržateľný a etický rozvoj tejto technológie, ktorá bude slúžiť ľudstvu.