Čo určuje hodnotu Stablecoinov?

06.09.2021

Stablecoiny majú v princípe 3 základné vlastnosti, ktoré určujú jeho hodnotu na trhu. Prvou je to, na čo je jeho hodnota naviazaná - stablecoin môže sledovať hodnotu prakticky akéhokoľvek aktíva a medzi najobľúbenejšie patria coiny naviazané na hodnotu FIAT mien, napríklad na dolár alebo euro. Stablecoin je možné naviazať aj na hodnotu iných aktív, napríklad zlata.

Hodnota stablecoinu je zabezpečená takzvaným kolaterálom, čo znamená uzamknutie aktív na zaistenie požadovanej hodnoty. Možnosti kolaterálu sú FIAT meny, komodity, iné kryptomeny alebo ich kombinácia. Existuje tiež rozdiel medzi on-chain a off-chain kolaterálom.

Posledný rozdiel predstavuje výška kolaterálu. Ten môže byť úplný, čo znamená, že eminent stablecoinu drží rezervy aspoň vo výške market capu daného coinu. V prípade čiastočného kolaterálu eminent plne nekryje celý objem market capu a v prípade, že by všetci držitelia chceli zameniť svoje stablecoiny za aktívum, na ktoré sú naviazané, nebolo by to možné. Tento systém je podobný, ako fungovanie bánk a negatívne ovplyvňuje stabilitu stablecoinu.