Decentralizované burzy DEX mali regulátorom odolávať, prečo to už neplatí?

29.07.2021
Decentralizované financie mali byť jednou z tých kategórii kryptomien, ktorá mala regulátorom odolávať. V istom slova zmysle by sa dokonca dalo povedať, že pokiaľ kryptomenové projekty priveľmi spolupracujú s regulátormi, tak sa pri nich nedá hovoriť o akejkoľvek decentralizácii, ktorá by mala byť jednou z hlavných myšlienok stojacich za akoukoľvek kryptomenou. Nech už je to ale akokoľvek, tak najmä decentralizované burzy (DEX) bývajú často vyzdvihované zo strany kryptomenových fanatikov ako tie, ktoré by mali priniesť väčšiu decentralizáciu a menší dosah regulátorov. Ako sa ale zdá, tak ani toto nemusí byť pravidlom.