Delistovanie viac ako 100 tokenov z krypto decentralizovanej burzy Uniswap nieje dobrý krok

29.07.2021

Uniswap Protocol - na rozdiel od daného interfacu - je plne automatizovaný, decentralizovaný a nemenný set smart kontraktov. Ten poskytuje prístup úplne všetkým s internetovým pripojením. Rovnako tento krok nemá žiadny dopad na Uniswap Interface kód, ktorý je stále open source."

Aj to stálo v oficiálnom stanovisku, ktoré si môžete prečítať na nasledujúcom linku. V ňom sa rovnako nachádza aj dôvod, prečo malo k tomuto kroku dôjsť. Je ním snaha o udržanie hodnôt ako napríklad poskytovanie bezpečnej a transparentnej finančnej infraštruktúry, ktorá má byť spojená s DeFi svetom.
 To ale bude pravdepodobne stále náročnejšie, keďže regulátori chcú stále viac vstupovať aj do sveta decentralizovaných financií. To napríklad potvrdil chairman americkej SEC, Gary Gensler, ktorý prednedávnom povedal nasledovné:

"Aby nedošlo ku nejakému nedorozumeniu: nie je vôbec žiadny rozdiel medzi akciovým tokenom, tokenom so stabilnou hodnotou krytým iným aktívom alebo iným virtuálnym produktom ktorý poskytuje syntetický prístup ku aktívu, ktorého hodnotu kopíruje. Tieto platformy - či už sú centralizované alebo decentarlizované - podliehajú bezpečnostným zákonom a musia dodržiavať pravidlá vrámci nášho systému."