Deutche Bank ide prepustiť 18000 zamestnancov. Prichádza nová kríza? 

20.07.2019

Deutche banka má už dlhšiu dobu problémy. Tieto problémy sa odzkadlili na výške akcií euro najväčšej európskej banky. Akcie spadli zo sumy viac ako euro na niečo okolo 7euro. 

Zaujimavosťou je, že jeden muž ktorý opustil kanceláriu tejto banky mal na taške napisaný názov BITCOINS.