Lídri G20 diskutovali ohľadom medzinárodnej kryptomeny

09.11.2018

Lídri G20 diskutovali ohľadom medzinárodnej kryptomeny

Lídri G20 krajín sa stretli v Argentíne, meste Bueno Aires, s cieľom vytvoriť daňový systém pre svetový krypto

trh. Krajiny G20 podpísali deklaráciu, kde sa dohodli, že budú regulovať kryptomeny, z dôvodu hrozby financovania

terorizmu, prania špinavých peňazí a ďalším nekalým praktikám. Posledný rok aj MMF Medzinárodný Menový Fond už rok žiadal,

aby sa kryptomeny brali vážne a čím najskôr sa regulovali. V sekcií 25 deklarácie sa píše:

"Budeme regulovať krypto aktíva aby sa nemohlo používať na nelegálne činnosti a financovanie terorizmu s normami FATH---

budú zvážené ďalšie reakcie podľa potrieb."

V Japonskej publikácií na stránke Jiji.com sa píše, že krajiny G20 budú rozvíjať daňový systém, ktoré kryptomenový

trh prirovnávajú k veľkej IT spoločnosti. To znamená, že daňový systém dovolí zdaniť krajinám všetky cez-hraničné platby.

V pláne na summite G20 v roku 2019 v Osake Japonsku krajiny predložia dokumenty na krypto zdaňovania. Po následnom preskúmaní

dokumentov od členských štátov sa mám zdaňovanie presne poriešiťdo roku 2020.

Pred troma týždňami sa kanála konferencia FinTech v Singapure, kde sa zdôrazdňovalo, aby centrálne banky mali zvážiť či budú vydávať

digitálne meny na trh.