Nemecká želežnicna spoločnosť Deutche Bahn skúma Blockchain na tokenizáciu

16.12.2018

Mnoho spoločností používa Blockchain, ako cestu tokenizovať svoj ekosystém a posunúť ho o level vyššie. Práve Deutche Bahn o tomto smere rozhodujú dlhšiu dobu a skúmajú všetky možnosti decentralizácie.

Železničná spoločnosť Deutche Bahn je najväčšia v Európe a jej cieľom je znížiť náklady, čo umožňujú nové technológie. Tento systém tokenizácie má byť vytvorený cez NEM platformu.

Tokeny si budú môcť zakupovať na určitý úsek trasy. Budú ľahko použiteľné a vymeniteľné. Spoločnosť vidí v tomto veľký potenciál v budúcnosti.

Už v tejto dobe vidíme značný záujem tokenizovať aj nehnuteľnosti.