Obavy z budúceho uživenia na dôchodku má 42 % obyvateľov Slovenska ukázal Prieskum!

24.06.2024

Podľa prieskumu až 77 % respondentov verí, že súčasní dôchodcovia na Slovensku často čelia finančným problémom. Iba približne desatina opýtaných zastáva názor, že dôchodky sú dostatočné na zabezpečenie slušného života.

Rozloženie obáv a radosti z dôchodku

"Obava zo života na dôchodku je relatívne rovnomerne rozložená vo všetkých vekových kategóriách," uviedol Slosiarik. Zaujímavým zistením prieskumu je, že muži sa na dôchodok tešia viac než ženy. Ďalších 31 % respondentov nad budúcim dôchodkom vôbec nepremýšľa a len 21 % opýtaných sa na dôchodok teší. Šesť percent respondentov uviedlo, že do dôchodku vôbec nepôjde.

Sporenie na dôchodok

Sporenie v prvom pilieri deklarovalo 69 % opýtaných, čo je zákonom daný pilier, v ktorom je každý obyvateľ Slovenska automaticky zapojený. V druhom pilieri si sporí 60 % respondentov a takmer polovica si sporí na dôchodok aj iným spôsobom. Sporenie v treťom pilieri uviedlo 39 % opýtaných.

Informovanosť o dôchodkovom systéme

Viac ako polovica opýtaných aktívne nevyhľadáva informácie o fungovaní dôchodkového systému, ale vypočuje si ich alebo si ich prečíta, keď sa k nim dostanú. Aktívny záujem o tieto informácie prejavuje takmer tretina respondentov, pričom najvyšší záujem (42 %) je vo vekovej skupine 55 až 64 rokov.

Ohrozenia budúcich dôchodkov

Viac ako polovica opýtaných sa domnieva, že výšku budúcich dôchodkov na Slovensku ohrozujú predovšetkým časté zmeny zákonov týkajúcich sa dôchodkov, demografický vývoj a s tým spojené ubúdanie populácie v produktívnom veku. Ďalšími faktormi sú podľa respondentov politické konflikty a závislosť budúcich dôchodcov iba od jedného zdroja dôchodkov.


Prieskum odhalil, že značná časť Slovákov má obavy o svoju budúcu finančnú situáciu na dôchodku. Pre zabezpečenie dôstojného života po ukončení pracovnej kariéry je preto dôležité zamerať sa na stabilizáciu dôchodkového systému, zlepšenie informovanosti obyvateľstva a podporu rôznych foriem sporenia na dôchodok.