Veľkosť Bitcoin ťažby v Číne je aktuálne pod 50% mining sily

29.07.2021

Podľa najnovších dát z Cambridge Centre for Alternative Finance, ktorá je známa svojim výskumom priamo v oblasti BTC ťažby, sa aktuálny podiel čínskych minerov dostal pod 50 %. Ešte koncom minulého roka bolo viac ako 55 % hashratu z Číny, pričom aktuálne je to už niečo okolo 48 %. V porovnaní s rokom 2019 je tento skok ešte markantnejší, keďže koncom roku 2019 bolo až viac ako 70 % ťažby práve v tejto krajine.

Z týchto dát tak ale vyplývajú hneď dve skutočnosti. Prvá z nich je tá, že podiel z celkovej BTC ťažby, ku ktorej dochádzalo v Číne, mal klesajúci trend už pred zásahom čínskych regulátorov. K najväčšiemu skoku pritom došlo koncom minulého roka, kedy sa podiel iba za pár týždňov prepadol z 65 % na menej ako 55 %. Druhá ale je, že práve regulátori v Číne dopomohli svojimi novými, nie príliš prívetivými, zákonmi v Číne k tomu, aby sa mineri vo veľkom začali sťahovať preč. Aj to sa tak zaručene podpísalo pod výraznú zmenu v tom, ako je ťažba Bitcoinu rozdistribuovaná po svete.