Počet Firemných BANKROTOV na SLOVENSKU za prvých 5 mesiacov 2024 stúpol o 9%

04.07.2024

Počet firemných bankrotov na Slovensku za prvých päť mesiacov tohto roka výrazne vzrástol. Podľa údajov spoločnosti CRIF - Slovak Credit Bureau, počet konkurzov prekonal minuloročné hodnoty o viac ako 9 %. V posledných 12 mesiacoch bolo vyhlásených 333 konkurzov, čo predstavuje nárast o takmer 16 % v porovnaní s obdobím od júna 2022 do mája 2023. Spoločnosť taktiež evidovala 21 povolených reštrukturalizácií, čo je o 31 % viac oproti predošlému roku.

V máji tohto roka sa väčšina konkurzov týkala spoločností s ručením obmedzeným. Najčastejšie išlo o podniky v stavebníctve a v oblasti veľkoobchodu a maloobchodu, vrátane opráv motorových vozidiel a motocyklov. Z regionálneho hľadiska bol najvyšší počet konkurzov zaznamenaný v Bratislavskom kraji.

Inštitút pre stratégie a analýzy uviedol, že vysoké úrokové sadzby a rast nominálnych miezd, spôsobený infláciou, vytvárajú tlak na obchodné subjekty. Tento ekonomický tlak môže viesť k finančným problémom a následnému nárastu konkurzov a zániku firiem. Ohrozené sú najmä malé a stredné podniky, ktoré nemajú detailný prehľad o toku hotovosti. Nedostatok prehľadu o financiách je často príčinou, prečo tieto podniky nie sú schopné splácať svoje dlhy.

Súčasná situácia si vyžaduje aktívny prístup a hľadanie riešení na stabilizáciu malých a stredných podnikov. Zvýšená finančná gramotnosť a efektívne riadenie peňažných tokov by mohli pomôcť predchádzať finančným problémom. Firmy by sa mali zamerať na optimalizáciu svojich interných procesov, zlepšenie cash-flow riadenia a využívanie moderných finančných nástrojov, ktoré im môžu pomôcť prekonať obdobie ekonomického tlaku.

Situácia s nárastom firemných bankrotov na Slovensku je vážna a vyžaduje si pozornosť zo strany podnikateľskej komunity, finančných inštitúcií a vládnych orgánov. Iba spoločným úsilím sa podarí vytvoriť stabilnejšie a odolnejšie podnikateľské prostredie, ktoré bude schopné čeliť súčasným výzvam a zabezpečiť udržateľný rozvoj ekonomiky.