Proof of Work PoW

09.11.2021
  • Protokol PoW je spôsob, ktorým užívateľ platobného systému dokazuje hodnotu platobných prostriedkov pomocou vynaloženej práce
  • Najčastejšie je využívaný v spojitosti s kryptomenami a vynaložením výpočtového výkonu ťažiarov niektorých kryptomien pre vytváranie blokov
  • Zjednodušene: Alica chce poslať Bobovi 1 BTC. Aby bola táto transakcia potvrdená, musí niekto z ťažiarov "naťažiť" blok, v ktorom je táto transakcia zaznamenaná
  • Aby sa nemohlo stať, že by táto transakcia bola zaznamenaná 2x (tzv. problém dvojnásobného plytvania), musí prebehnúť hlasovanie o tom, kto tento blok našiel
  • Čím vyšší výpočtový výkon ťažiar má, tím má vyššiu šancu na to, že blok objavil on. Pretože celá BitCoinová sieť má tak veľký výpočtový výkon, tak by sa "ťažba bitcoinu" nevyplatila. Preto se ťažiari zoskupujú do ťažiarskych spolkov (mining poolov), které sú počítané ako jeden uzol
  • Keď nejaký mining pool objaví blok, rozdelí sa odmena podľa toho, koľko výpočtového výkonu ťažiar do poolu pridal
  • 51% útok - Tzv. 51% útok je situácia, kedy má nejaký ťažiar, alebo mining pool väčšiu 1/2 výkonu celej siete
  • Tým by bolo možné znehodnotiť už prebehnuté transakcie, ale aj tak by útočník nemohol používať adresy, ku ktorým nemá prístup
  • Jediné, čo by sa stalo, by bolo to, že by se zmenšila dôvera v danú kryptomenu, pád hodnoty a v krajnom prípade aj zánik siete

Asi najkontroverznejšou alebo minimálne najchaotickejšou časťou zákona je vyjadrenie o "zakázaní privátnych kryptomien." Nikde však ale nie je konkrétne napísané, čo privátne kryptomeny majú predstavovať. Či ide o anonymné kryptomeny ako Monero či Zcash, ktorým sa v kryptomenovej komunite často hovorí ako "privátnym kryptomenám." Alebo má ísť o...

Compound spája veriteľov a dlžníkov pomocou kombinácie inteligentných zmlúv fungujúcich na Ethereu a úroky platené v kryptomene.

Compound je systém fungujúci na Ethereu, ktorého cieľom je podnietiť distribuovanú sieť počítačov k prevádzke tradičného peňažného trhu.
Jeden z protokolov decentralizovaných financií (DeFi), využíva na poskytovanie tejto služby viacero kryptomenových aktív, čo umožňuje poskytovať pôžičky bez finančného sprostredkovateľa, akým je napríklad banka.
...

Aj napriek pozitívnym vyjadreniam zakladateľa a CEO najznámejšej indickej kryptomenovej burzy, kritikov na daný návrh zákona sa nájde dosť. A to dokonca aj z vlastných radov. Napríklad Priyanka Chaturverdi, indická politička, povedala, že tento krok môže byť pre Indiu hotovou katastrofou. Podľa jej slov by sa tak stalo najmä kvôli tomu, že by sa...