Skončí SLOVENSKO ako DETROIT? Ktorý z Priemyselného Raja upadol do Bankrotu!

08.07.2024

V posledných rokoch sa Čína stala dominantným hráčom na svetovom trhu s automobilmi, a to najmä v oblasti elektromobilov. V roku 2023 Čína vyprodukovala približne 28 miliónov automobilov, z čoho viac než 6 miliónov bolo elektromobilov. Čína tak nielenže prekonala ostatné krajiny v celkovej produkcii automobilov, ale aj výrazne investovala do vývoja a výroby elektromobilov, čo jej umožňuje konkurovať na globálnej úrovni.

Slovensko, na druhej strane, vyrobilo v roku 2023 približne 1,1 milióna automobilov, z čoho iba zlomok predstavujú elektromobily. Napriek tomu, že Slovensko vyrába najviac automobilov na obyvateľa na svete, s približne 202 automobilmi na 1000 obyvateľov, stále zaostáva za Čínou v celkovom počte vyrobených vozidiel aj v inováciách v oblasti elektromobilov.

Slovensko: Automobilová Výrobná Veľmoc

Napriek týmto úspechom sa Slovensko musí vysporiadať s viacerými výzvami, aby si udržalo svoju pozíciu na globálnom trhu. Jednou z hlavných hrozieb je prechod na elektromobilitu, kde Čína jasne dominuje. Slovensko bude musieť zvýšiť svoje investície do výskumu a vývoja elektromobilov a adaptovať sa na nové trendy v automobilovom priemysle.

Čína: Líder v Počte Patentov v AI

Čína nielenže dominuje v oblasti automobilového priemyslu, ale vedie aj v počte patentov v oblasti umelej inteligencie (AI). Podľa najnovších údajov, Čína v roku 2023 podala viac než 110 000 patentových prihlášok v oblasti AI, čo je výrazne viac ako akákoľvek iná krajina. Táto technologická dominancia posilňuje Čínu na globálnej scéne a zvyšuje jej konkurencieschopnosť v rôznych odvetviach priemyslu.

Naopak, Slovensko v oblasti patentov AI zaostáva. Podľa údajov z roku 2023 Slovensko podalo menej než 100 patentových prihlášok v tejto oblasti. To poukazuje na značný rozdiel v inovačnej kapacite medzi týmito dvoma krajinami. Slovensko sa síce snaží napredovať v oblasti digitalizácie, ale pokrok je pomalý a vyžaduje si výraznejšie investície a podporu zo strany vlády a súkromného sektora.

Ázia: Lákavá Alternatíva

Ázijské krajiny, vrátane Číny, poskytujú výhodné podmienky pre výrobu automobilov. Lacná pracovná sila, dostupnosť surovín, finančné zdroje a silná podpora vlády robia z Ázie atraktívne miesto pre investície. Napríklad, Čína má bohaté zdroje vzácnych kovov, ktoré sú nevyhnutné pre výrobu batérií do elektromobilov, čo jej dáva významnú konkurenčnú výhodu.

Slovensko, napriek svojej silnej automo

bilovej tradícii, nemá takéto výhody. Závisí na dovoze surovín a musí sa spoliehať na zahraničné investície, aby udržalo svoju produkciu. To môže byť nevýhodou v prípade globálnych ekonomických otrasov alebo zmien v obchodnej politike.

Môže SLOVENSKO MAŤ STEJNÝ OSUD AKO DETROIT?

Slovensko čelí riziku, že by mohlo skončiť podobne ako Detroit, ktorý z priemyselného raja upadol do ekonomických ťažkostí a bankrotu. Kľúčom k udržaniu prosperity slovenského automobilového priemyslu bude schopnosť adaptovať sa na nové technologické trendy, zvýšiť investície do vývoja elektromobilov a diverzifikovať svoje ekonomické aktivity. Iba tak môže Slovensko predísť osudu, ktorý postihol Detroit, a naďalej byť lídrom v automobilovej výrobe na obyvateľa.