Slovensko má najvyšší podiel poberateľov dôchodkov v celej Európskej Únií

25.06.2024

Každý tretí obyvateľ Slovenska poberá od štátu dôchodok. To znamená, že dôchodcovia tvoria približne 33 % populácie Slovenska. Tento podiel je najvyšší v celej Európskej únii. Celkové sumy vyplatené na dôchodky predstavujú takmer 9 % hrubého domáceho produktu (HDP) Slovenska, čo patrí medzi najnižšie hodnoty v EÚ.

Podľa Štatistického úradu Slovenskej republiky sa tieto údaje týkajú štyroch typov dôchodkových dávok – starobné, invalidné, pozostalostné a vybrané dávky v nezamestnanosti. V celej EÚ poberá aspoň jeden typ dôchodku každý štvrtý obyvateľ, čo predstavuje 27,2 % populácie. Slovensko má však najvyšší podiel poberateľov dôchodkov, až 33,2 %.

Podobne vysoké podiely vykazujú aj Luxembursko, Litva a Estónsko, kde dôchodcovia tvoria 32 až 33 % obyvateľstva. Okolité krajiny ako Česko, Rakúsko a Poľsko majú nižšie podiely, približne 28 %. Výrazne pod priemerom únie je Maďarsko s 22 % obyvateľov poberajúcich dôchodok. Najnižšie podiely sú na Cypre (19 %), Malte (19,2 %) a v Španielsku (21,1 %).

Priemerné výdavky na dôchodky v krajinách EÚ boli v roku 2021 na úrovni 12,9 % HDP. Najvyššie výdavky, okolo 15 % HDP, boli v Grécku (16,4 %), Taliansku (16,3 %), Rakúsku (15 %) a vo Francúzsku (14,9 %). Slovensko, s 8,5 % HDP, patrí ku krajinám, ktoré vynakladajú nižšie podiely z HDP na dôchodky. Najnižšie výdavky mali Írsko (4,5 %), Malta (6,4 %), Maďarsko (7 %) a Litva (7,1 %).

V rámci EÚ tvoria najväčšiu kategóriu dôchodkových výdavkov starobné dôchodky, až 79,9 % z celkových súm. Nasledujú pozostalostné dôchodky s podielom 12 % a invalidné dôchodky. Slovensko sa teda nachádza na opačnom konci rebríčka, čo sa týka výdavkov na dôchodky, no má najvyšší podiel dôchodcov v populácii v rámci EÚ.