Staking 0x ZRX

20.02.2022

Protokol 0x ponúka držiteľom tokenov ZRX možnosť pasívneho príjmu pomocou decentralizovaných financií (DeFi). Táto príležitosť je dostupná držiteľom tokenov, ktorí zamykajú svoje tokeny ZRX na podporu siete. Na oplátku používatelia dostávajú tokeny ZRX ako odmeny. Stakeri si môžu vybrať jednu z dvoch rolí, a to tvorca trhu alebo delegát.

Tvorcovia trhu sú používatelia, ktorí vytvárajú trhové objednávky významného objemu v rámci kníh objednávok 0x. Cieľom tvorcov trhu 0x je tiež vytvoriť výmenu aktív s nízkym sklzom a úzkymi rozpätiami medzi požadovanou a ponúkanou cenou. Tvorcovia trhu môžu vytvárať fondy likvidity buď vkladaním vlastných tokenov ZRX alebo pozvaním iných investorov, aby prispeli svojimi tokenmi ZRX.

Druhou úlohou v rámci systému staking 0x je úloha delegáta. Delegátori sú držitelia tokenov ZRX, ktorí nemajú rovnaký objem obchodovania alebo úroveň technického know-how ako tvorcovia trhu, no stále prispievajú do siete vkladaním svojich tokenov ZRX. Používatelia môžu delegovať svoje tokeny ZRX do fondov likvidity, aby získali určité percento odmien tvorcov trhu za staking. To je výhodné pre obe strany a zvyšuje to silu siete. Sprievodca stakingom je tiež nástroj, ktorý môže odporučiť najlepšie fondy likvidity, do ktorých sa možno zapojiť.