TAKMER POLOVICA Slovákov nemá žiadne Úspory

25.06.2024

Podľa najnovšieho prieskumu agentúry AKO, realizovaného pre inkasnú spoločnosť EOS KSI Slovensko, čelia finančným problémom častejšie ženy, ľudia vo veku 34 až 49 rokov a jednotlivci s nižším vzdelaním bez maturity. Prieskum prebehol v máji 2024 na reprezentatívnej vzorke 1000 dospelých respondentov.

Finančné rezervy Slovákov

Necelá polovica Slovákov nemá žiadne úspory, pričom finančnú rezervu si častejšie vytvárajú muži. Zaujímavým zistením je, že len 2,6 % opýtaných má nasporených viac ako 50.000 eur. "Až 41,7 % opýtaných uviedlo, že nemajú žiadne úspory," uviedol riaditeľ spoločnosti EOS KSI Slovensko Peter Dvornák.

Medzi ľuďmi, ktorí nedokážu ušetriť ani euro, sa nachádzajú hlavne tí, ktorí mali alebo majú požičané peniaze a majú osobnú skúsenosť s neschopnosťou splácať svoje dlhy. Finančné problémy sú teda častejšie u žien, ľudí vo veku 34 až 49 rokov a osôb s nižším vzdelaním. Ide najmä o samoživiteľov, obyvateľov Banskobystrického, Trenčianskeho, Žilinského a Košického kraja, ktorí majú príjem do 800 eur.


Na druhej strane, finančnú rezervu si najčastejšie vytvárajú muži, ľudia s vysokoškolským alebo úplným stredoškolským vzdelaním s maturitou. Tieto osoby žijú často v pároch, pochádzajú z Prešovského a Trnavského kraja a v minulosti dokázali svoje pôžičky splácať načas alebo v súčasnosti nemajú žiadne dlhy.

Úspory Slovákov v číslach

Najčastejšie mali respondenti usporených menej ako 1000 eur. Tretina mala finančnú rezervu medzi 1000 až 5000 eur. Od 5000 do 10.000 eur malo ušetrených 19 % ľudí, zatiaľ čo viac ako 50.000 eur malo len 2,6 % opýtaných.

Zhoršenie finančnej situácie

Z výsledkov prieskumu vyplynulo, že finančná situácia sa oproti minulému roku zhoršila. "Štyria z desiatich opýtaných deklarujú, že sa majú horšie ako pred rokom. Nadpriemerne často ide o ženy, ľudí vo vyššom veku a ľudí s nízkymi príjmami," doplnil Dvornák.

Na druhej strane, 15 % respondentov vníma oproti minulému roku zlepšenie svojej finančnej situácie. Títo ľudia sú častejšie muži, osoby vo veku 18 až 33 rokov a absolventi vysokých škôl. Zarábajú viac ako 1000 eur a bývajú u rodiny bez toho, aby sa podieľali na nákladoch na bývanie.


Prieskum ukazuje, že finančná situácia Slovákov je rôznorodá a závisí od viacerých faktorov, ako sú vek, pohlavie, vzdelanie a región. Hoci mnohí čelia finančným problémom, je tu aj skupina ľudí, ktorých finančná situácia sa zlepšuje. Tento kontrast poukazuje na dôležitosť finančnej gramotnosti a potrebu zabezpečenia adekvátneho vzdelania a príležitostí pre všetkých obyvateľov Slovenska.