Tether podľa správ o rezervách drží 100%

15.08.2021

Dokument vznikol v spolupráci s nezávislou účtovnou spoločnosťou Moore Cayman so sídlom na Kajmanských ostrovoch. Tá dôkladne preskúmala dáta spoločnosti Tether o konsolidovaných rezervách a zistila, že za obdobie, ktoré sa skončilo 30. júna, dodržali povinné rezervy. Celkové aktíva spoločnosti Tether predstavovali za vykazované obdobie najmenej 62 773 190 905 dolárov a celkové pasíva spoločnosti boli na úrovni 62 628 932 116 USD.

Hlavným záverom správy je teda fakt, že Tether drží rezervy v hodnote, ktoré na takmer 100% kryjú hodnotu stablecoinu USDT v obehu. Menší nesúlad medzi aktuálnym údajom na CoinGecko vo výške 62,8 miliardy dolárov je pravdepodobne spôsobený uplynutím istého času, odkedy bola správa vydaná. Hlavný technologický riaditeľ Paolo Ardoino tiež uviedol, že v spoločnosti chápu dôležitosť transparentnosti a zodpovednosti voči klientom a rovnako aj investorom.