Tether zverejňuje množstvo údajov ako splatnosť cenných papierov a vkladových certifikátov

15.08.2021
Treba povedať, že sa jedná o informácie, na ktoré určite čakali najmä investori. Prvá podobná správa o rezervách a záväzkoch spoločnosti bola vydaná tento rok v máji. V najnovšej správe odhalili nielen zloženie svojich rezerv, ale poskytli aj rozpis ratingov a splatnosti cenných papierov (CP) a vkladových certifikátov (CD), ktoré vlastnia. Novší dokument je omnoho podrobnejší a poskytuje hlbší náhľad do finančného fungovania spoločnosti.


Spoločnosť Tether držala k 30. júnu tohto roka aktíva v hodnote 62,8 miliardy dolárov, čo predstavuje výrazný nárast oproti poslednej vydanej správe (41 miliárd $). 49% rezervy (30,8 miliardy $) tvoria cenné papiere a vkladové certifikáty. Až 93% z nich je hodnotených ratingom A-2 a viac a iba 1,5% má hodnotenie horšie ako A-3.

Mohlo by ťa zaujímať: Tether USDT informuje o svojích rezervách

Zvyšok rezervy tvoria najmä hotovosť a bankové vklady (10% - 6,28 miliardy $), reverzné repo obchody (1,6% - 1 miliarda $) a štátne dlhopisy USA (24,3% - 15,28 miliardy $). Spoločnosť tiež drží 2,52 miliardy dolárov v zabezpečených pôžičkách a 4, 83 miliardy dolárov v podnikových dlhopisoch, fondoch a drahých kovoch. Uviedli, že pôžičky sa nijak netýkajú žiadnych priamo prepojených subjektov. Ostatné investície spoločnosti Tether vrátane kryptomien predstavovali hodnotu 2,05 miliardy dolárov.