USA v PROBLÉMOCH? Obchodný Deficit druhý mesiac po sebe sa preĺbil!

04.07.2024

Obchodný deficit Spojených štátov sa v máji prehĺbil druhý mesiac po sebe, čo poukazuje na pretrvávajúce problémy v zahraničnom obchode krajiny. Dôvodom bolo, že vývoz klesol výraznejšie ako dovoz, čo signalizuje, že zahraničný obchod bol pravdepodobne aj v druhom štvrťroku brzdou rastu ekonomiky. Informuje o tom agentúra Reuters.

Schodok zahraničnej obchodnej bilancie v máji vzrástol o 0,8 % na 75,1 miliardy USD (70 miliárd eur), uviedlo americké ministerstvo obchodu. Aprílový deficit bol revidovaný na 74,5 miliardy USD z pôvodne uvádzaných 74,6 miliardy USD. Ekonómovia odhadovali májový deficit až na 76,2 miliardy USD.

Deficit v obchode s tovarmi vzrástol o 0,9 % na 100,2 miliardy USD, čo je najvyššia hodnota od mája 2022. Po úprave o infláciu sa schodok obchodu s tovarmi zvýšil o 0,5 % na 94,5 miliardy USD.

Negatívny vplyv zahraničného obchodu na rast hrubého domáceho produktu (HDP) pokračoval aj v prvom štvrťroku tohto roka. Tento faktor prispel k spomaleniu tempa ekonomickej expanzie na 1,4 % z 3,4 % v posledných troch mesiacoch roku 2023.

Export v máji klesol o 0,7 % na 261,7 miliardy USD, čo bolo dôsledkom posilnenia dolára spôsobeného zvýšením úrokových sadzieb v USA a ochladením globálneho dopytu. Import sa znížil o 0,3 % na 336,7 miliardy USD.

Vývoj obchodného deficitu naznačuje, že USA naďalej čelia výzvam v globálnom obchodnom prostredí, ktoré ovplyvňujú celkovú ekonomickú stabilitu krajiny. Výhľad na ďalšie mesiace bude závisieť od schopnosti amerických výrobcov a exportérov prispôsobiť sa meniacim sa podmienkam na svetových trhoch a od pokračujúcich opatrení centrálnej banky.