Video od Róberta Kiyosakiho ohľadom finančného vzdelávania

07.12.2019

Róbert Kiyoaki je jedným zo známych autorov v oblasti finančného vzdelania. Je autorom asi 30-tich kníh v tejto oblasti. 

https://www.richdad.com/rich-dad-fundamentals-cryptocurrency-investor?feed=RichDadNews